lenfodem9Günümüzde lenfödem tedavisinde öncelikli tercih edilen yöntemler bozulmuş mekanizmayı düzenlemeye yönelik fizyolojik ameliyatlardır. Bu öncelikli seçeneğin uygulanamadığı hastalarda hacim küçültmeye yönelik cerrahi işlemler uygulanabilinmektedir. Lenfödemin ileri derece kol ve bacağı etkilediği, ciltin ve ciltaltı dokularda kalıcı değişiklerin ve lenfatik damarların yapısal olarak geri dönüşümsüz hasarı olan hastalarda uygulanan cerrahi seçe
nektir. İleri derecede büyümüş uzuvlarda dokuların kısmi çıkartılmasıyla yükün azaltılarak hareketin kolaylaştırılması amacını taşır.

Eksizyon-Greftleme

Etkilenen alandaki cilt ve ciltaltı dokuları çıkartılır. Bu Bölge deri yaması ile yeniden kapatılır. Onarım uygulanan alanda kötü kozmetik sonuçlar ve ciltde yaşanan sorunlar nedeniyle günümüzde pek uygulanmayan ve modern lenfödem cerrahisinde güncelliğini yitirmiş bir yöntemdir.

Asamalı Eksizyon

Etkilenen alandaki cilt-cilt altı dokular aşamalı olarak çıkartılarak lenfödem alanı küçültülür. Özellikle fizyolojik operasyonaların uygulanamadığı hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu alanda büyük izlere neden olması, lenf sıvısının tekrar bölgede birikimin sonucunda lenfödemin yeniden oluşması nedeniyle günümüzde nadir uygulanan cerrahi seçenektir.

Liposakşın

Lenfödemli bölgede, cilt altı alanda biriken yağ dokusunun parçalanarak vücut dışına alınması sağlanır. Kozmetik amaçla yapılan yağ alma ameliyatından faklılıklar taşır. İşlem sonrası uzun süreli bası giysisi kullanımı ile idamesi gereklidir.