lymphedema-therapyMikrocerrahi teknikler kullanılarak lenfatik damarların yüzeyel toplar damarlara yönlendirilmesi işleminin gerçekleştirildiği cerrahi uygulamadır.Mikrocerrahi teknikler kullanılarak lenfatik damarların yüzeyel toplar damarlara yönlendirilmesi işleminin gerçekleştirildiği cerrahi uygulamadır.

Nasıl Yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında yapılır, 2-4 saat sürer. Bu yöntemle deriye yapılan 3-4 cm’lik küçük kesilerle mikroskop yardımıyla lenf damarları bulunur, mikrocerrahi işlemler uygulanarak toplar damarlara bypass(köprüleme) yapılır. Lenf sıvısının vücuda yeniden dönüşü sağlanır.

Ameliyat Hazırlığı

Operasyon uygulanacak alanda enfeksiyon olması sonucu olumsuz etkileyecektir. Operasyon öncesi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır.Uygulanacak işlemin cerrahi ön hazırlık ( sepsi-anti sepsi) sonrası uygulanması ve operasyon sonrası bakımı gereklidir.

Kimler Adaydır?

Başlangıç ve orta evreli lenfödem hastalarında uygulanan etkili bir yöntemdir. Lenfatik yapının sağlam olması uygulanacak işlemin başarısı için gerekli ön şarttır. Gerek primer gerek sekonder lenfödem hastalarında etkinliği gösterilmiştir. Ameliyat öncesinde ve ameliyat esnasında uygulanan görüntüleme yötemleri ile lenf damarları hakkında fikir edinilebilir. Sağlam ve sağlıklı olduğu saptanan lenf damarları üzerinde mikrocerrahi işlem uygulanır.

Lenfödem Hastalığında Etkinliği Nedir?

Lenfödemde bozulmuş fizyolojik mekanizma’nın düzeltilmesine yönelik işlemdir. Lenf sıvısındaki yetersiz drenajı yönlendirmeye yarayan etkin bir yöntemdir. Son yıllarda tıp dünyasında yapılan bilimsel çalışmalar yöntemin etkinliğini ve geç dönem olumlu, kalıcı sonuçlarını ortaya koymaktadır.

Uygulanan Operasyon Lenfödemin Seyrini Olumsuz Etkiler mi?

Olumsuzluk yaratmaz aksine lenf sıvısının vücuda dönüşüne bir yol oluşturduğu için hastalığın kontrolünde etkinlik taşır.

Lenföedemli Bacak Yada Kolun Ameliyat Edilmesi Risk Taşır mı?

Lenfödemli uzuvun ameliyat edilebilir, bu bölgede cerrahi işlem uygulanabilir.

Ameliyat Hangi Dönemde Yapılmalıdır?

Erken dönemde yapılacak işlemden elde edilecek başarı geç döneme göre oldukça yüksektir. Operasyon için beklemek ve enfeksiyon atakları lenfatik damarlarda yapısal bozulmalara ve dokularda birtakım kalıcı değişikliklere sebep olmaktadır. Bu da uygulacak operasyonun başarısını olumsuz etkiler.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir hafta sonra manuel lenfatik masaj uygulaması ve kompleks boşaltıcı tedaviye başlanmalıdır. Eğitimli kişilerce erken dönemde yapılacak fizyoterapi ile birlikte uygulandığında ameliyatla elde edilecek başarı yüksek olacaktır. Her iki yöntemin birlikte uygulanması elde edilecek yararı maksimum seviyeye ulaştıracaktır. Bu süreçte uygun ölçülerde bası giysisi belirlenir. Altı aylık süreçte bası giysisi kullanılmalı. Genel önlemlere uyulmalıdır.

Ameliyat Zor mudur?

Ameliyat hasta için zorluk arzetmez. Cerahi ekip için teknik incelik ve titizlik gerektiren bir işlemdir. Tamamen mikroskop altında yapılan işlemlerde çok ince ve transparan yapıdaki lenf damarlarının bulunup manüplasyonunu gerektirir.

Ameliyat Sonrası İyileşme

Ameliyat sonrasında ilk 24 saat hastanede geçirilmektedir. Bu dönem yoğun olmamak kaydıyla günlük aktiviteye müsade edilmektedir. Bir hafta-on gün sonrası dikişler alınmakta ve fiziktedavi süreci başlamaktadır.

Ameliyat Sonrası Süreçte Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eğitimli kişilerce erken dönemde yapılacak fizyoterapi (manuel lenfatik masaj uygulaması ve kompleks boşaltıcı tedavi) ameliyatla elde edilecek başarıyı arttırır. Lenfödem günümüzde cerrahi ve fiziyoterapinin birlikte uygulanması ile önlenebilir, azaltılabilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalık niteliğindedir. Her iki yöntemin birlikte uygulanması elde edilecek yararı en üst seviyeye ulaştıracaktır. Bu süreçte uygun ölçülerde bası giysisi belirlenir. Altı aylık süreçte bası giysisi kullanılmalı. Genel önlemlere titizlikle uyulmalıdır.