Folliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) tekniği, saç, kaş, sakal gibi kıl köklerinin deri altından alınarak saç görülmeyen bölgeye ekilmesi tekniğidir. FUE’nin, iğneli, Choi, Slit olmak üzere 3 tekniği vardır. Hangi tekniğin uygulanacağı, hastanın özelliklerine göre cerrah tarafından belirlenir.

Kıl kökleri, saç, kaş ve sakal ekiminde kök ve kıl yapıları oldukça benzer olduğu için genellikle enseden alınır. İşlem lokal anestezi altında yapılmakta olup alınan kök sayısı hastadan hastaya değişir.

İşlem Öncesi ve Sonrası

İşlemden birkaç hafta önce, kan sulandırıcı ilaçların alınması bırakılmalıdır. Ekimin yapılacağı bölgede gerekli temizlik ve hijyen sağlanmalı, ayrıca işlemin yapılacağı gün daha konforlu bir uygulama için rahat kıyafetler tercih edilmelidir.

İşlem gerçekleştikten sonra uygulamanın yapıldığı bölge aşındırıcı etkilerden korunmalı, doktorun belirleyeceği süre boyunca suyla temas ettirilmemelidir. Yıkanmanın serbest olduğu döneme geçildiğinde ise sert masajlardan ve aşındırıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.

Kaş Ekimi

shutterstock_57298372Kaş ekimi, hastalık, ilaç kullanımı ve iç/dış faktörler nedeniyle dökülüp seyrekleşen kaşlara uygulanır. Ekim, kaş hattı içerisinde yapıldığından ve tutarsa kesilerek şekillendirilebildiğinden, işlem sonrası tamamen doğal bir görünüm elde edilir. Ekim için alınan kökler canlı olduğundan zaman içerisinde kaşlarda beyazlama görülmesi olağandır.

FUE tekniğiyle lokal anestezi altında yapılan kaş ekiminin uzmanlar tarafından yapılmaması durumunda, hastalar kaş kayıpları gibi problemler yaşayabilmektedir.

Kaş Ekimi Kimlere Yapılabilir?

– Anestezi almasında herhangi bir problem olmayan,

– Hamile olmayan ve emzirmeyen,

– Herhangi bir ilaç tedavisi görmeyen kadın-erkek tüm bireylere yapılabilir.

İşlem Sonrası

Uygulama yapılan bölgenin, doktorun belirleyeceği süre boyunca su ve kimyasal ile temas ettirilmemesi; ovuşturulmaması ve/ya taranmaması gerekmektedir.

Bıyık ve Sakal ekimi

Genetik, ilaç kullanımı ve geçirilen hastalıklar sebebiyle yitirilen tüylerin olduğu ya da doğuştan tüyün hiç var olmadığı sakal/bıyık bölgesine uygulanır. Uygulama, sakal ve bıyığın yapısını bozmadığından işlem sonrası bireyler doğal görünümlü sakal ve/ya bıyığa kavuşurlar.

Bıyık ve sakal ekimi, lokal anestezi altında FUE tekniğiyle yapılır (Uygun bölgelerden kıl kökleri alınarak tüysüz bölgeye transfer edilir.) Ekilen tüm kılların tutunamaması muhtemeldir ancak durum hiçbir zaman ekim öncesi seviyede gözlenmez.

Bıyık/Sakal Ekimi Kimlere Yapılabilir?

Herhangi bir ilaç tedavisi görmeyen ya da ağır bir hastalık geçirmeyen tüm erkeklere yapılabilir.

İşlem Öncesi ve Sonrası

İşlemden birkaç hafta önce kan sulandırıcı ilaçların ve tütün ürünlerinin kullanımı bırakılmalıdır. İşlem sonrası ise uygulama alanı su ve kimyasal maddelerle (tıraş losyonu, parfüm vb.) temas ettirilmemeli, iyileşme dönemi tamamlanmadan kıllar tıraş edilmemelidir.

Ekilen Kıllar Uzar mı?

Ekilen kıllar, canlı kıl kökleri olduğu için diğer tüyler gibi uzamaktadır.

 

Doku Genişletme

Travma ya da yanık gibi nedenlerle kellik problemi yaşayan hastalara uygulanan doku genişletme işlemi, lokal anestezi altında 2 seansta tamamlanır. İlk seansta “doku genişletici” adı verilen balon/lar kullanılır. Şekil ve hacim açısından çok çeşidi bulunan balonlardan hangisinin kullanılacağına kelliğin derecesine bağlı olarak karar verilir. Saçsız alana yerleştirilen balonlara periyodik aralıklarla serum verilerek saçlı derinin genişlemesi, derideki hücre sayısının çoğalması ve hacim kazanması sağlanır.

Ortalama iki ay süren bu ilk seanstan sonra ikinci seansa geçilir. Operasyonla genişletilen deri, etrafındaki saçsız alanın örtülmesinde kullanılarak doku genişletme ve kamufle etme işlevi gerçekleştirilir. Daha sonra saçsız derinin tamamı ya da bir bölümü çıkarılır ve saçlı derinin olduğu bir parça ucundan vücuda bağlı olduğu hâlde kesilerek ters yöne doğru kaldırılır (sıyırma). Böylelikle olağan kan akışı sağlanırken deri tespit edilen yeni yerine dikilir.

İyileşme dönemi içerisinde saçlı deri hattı oluşmaya başlar.

Saçlı deri küçültmesi tekniğiyle saçlı deri saçsız alana doğru itilir. Bu yöntem, baş bölgesinin tepesindeki, arkasındaki ya da şakaklardaki saçsız bölgelerin kamufle edilmesi amacıyla uygulanır.

Sonuçların hemen gözlemlendiği uygulamada başarı oranı yüksektir.